FUT 23 Mynter
cart
Din handlevogn er tom
Total sum: USD $ 0
Last modified: 2021-04-16

Vilkår & Betingelser

Dette nettsteder er eiet og/eller operert av U7BUY og dets datterselskaper (kollektivt, selskapet), og tilbyr dets tjenester til deg under følgende betingelser.Hvis du besøker eller handler hos www.u7buy.com, du bekreftende aksepterer de følgende betingelsene. Fortsatt bruk av nettstedet medfører bekreftende godkjenning av disse vilkår og betingelser. Selskapet reserverer seg retten til å endre disse vilkår, betingelser og varsler som dette nettstedet gjelder, inkludert men ikke begrenset til prisen assosiert med bruk av Selskapets nettsider og tjenester. Ditt fortsatte bruk av Selskapets nettstede og tjenester medfører din godkjenning av alle disse vilkår, betingelser og advarsler (VILKÅR OG BETINGELSER, PERSONVERN). Venligst les de nøye.

FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED (heretter referert tils om “U7BUY” eller “U7BUY.com” vekselsvis) tilby disse “Vilkår og Betingelser” til alle active medlemmer, kunder eller besøkende på våre nettsider og tjenester vi tilbyr. U7BUY reserverer seg rettighetene til å endre disse vilkår, betingelser og advarsler som gjelder for nettstedet og tjenestene U7BUY tilbyr uten forhåndsvarsel. All bruk av nettstedet og tjenestene U7BUY tilbyr er håndhevet av vilkårene gitt i denne Vilkår og Betingelser. Ditt fortsatte bruk av U7BUYs nettsider samarbeidspartnere/annonsørers side er håndhevet av “Vilkår og Betingelser” og “Personvern Erklæring” oppsatt av vårt selskap. Det er brukerens ansvar alene å jevnlig overse disse betingelsene og andre betingelser som påvirker dette nettstedet og tjenestene vi tilbyr.

Address: 41 Devonshire Street Ground Floor Office 1, London, United Kingdom, W1G 7AJ

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Når du er hos U7BUY.com kommuniserer du med oss elektronisk. Du samtykker til å få kommunikasjon fra oss elektronisk. Vi kommuniserer med deg via flere metoder some post, live hjelp eller telefonsamtaler. Du er enig i at all informasjon du gir til U7BUY er fakta og sant og uten noen bevisst unnlatelse eller endringer.

OPPHAVSRETT

Alt innhold på u7buy.com som tekst, grafikk, bakgrunner. Logoer, knappeikoner, bilder, flash videoer, nedlastinger, software, audio eller video klipp og/eller data sammensetninger er U7BUY sin eiendom, eller dets innholdsleverandører og er beskyttet av lokale og internasjonale opphavsrett lover. All software brukt på denne siden ere id av Selskapet eller dets software leverandører og er beskyttet av lokale og internasjonale opphavsrett lover.

LISENSER OG NETTSTED TILGANG

U7BUY utgir en begrenset lisens til tilgang og personlig bruk av U7BUYs nettsted og vil ikke tillate deg å laste ned, arkivere, tilpasse eller på noen måte endre det originale innholdet, delvis eller i sin helhet, utenom med skriftlig samtykke fra U7BUY. Denne lisensen inkluderer ikke videresalg eller kommersielt bruk av nettstedets innhold. Nettstedets product lister, kolleksjoner, beskrivelser eller priser er ikke tillat å bli kopiert på noen som helst måte, elektronisk eller annet. Du kan ikke laste ned eller kopiere konto informasjon eller bruke data mining, roboter eller lignende data innsamling og ekstrakt tjenester. Nettstedet skal ikke bli reprodusert, duplikert, kopiert, solgt, videresolgt eller på noen som helst måte bli brukt av noen eksterne kilder uten skriftlig samtykke fra U7BUY er fremskaffet. Individer funnet som bryter disse vilkårene listet ovenfor i LISENSER OG NETTSTED TILGANG seksjonen vil bli påført påtale på vegne av U7BUY.

FAKTURERING

Etter denne avtalen betalingsprosess tjenesten for varer og/eller tjenester kjøpt på dette nettstedet er sørget for av FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED, avhengig av betalingsmetode brukt for kjøp av varer og/eller tjenester. Hvis du velger å betale med kredittkort og betalingen vil bli prosessert av en europeisk erverver er disse vilkårene en enighet mellom deg og FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED For andre typer kjøp er disse vilkårene en enighet mellom deg og FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED og varer og/eller tjenester vil bli levert av FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED direkte.

U7BUY vil aldri ta betalt for produkter eller tjenester hvis ikke U7BUY får samtykke fra kortholder. U7BUY verifiserer informasjon før leveranse av gjenstander. Pass på at betalingsinformasjonen er oppdatert slik at U7BUY kan umiddelbart bekrefte at informasjonen er riktig og kan følge opp med rask leveranse. På grunn av økende uredelig aktivitet i denne bransjen, autoriserer IKKE U7BUY på dette tidspunktet kredittkort kontoer og/eller PayPal kontoer med uverifiserte addresser og/eller ubekreftede telefonnummer. Venligst pass på at du dobbeltsjekker ALL INFORMASJON når du fyller den inn og bekrefter at den stemmer og er oppdatert før du sender den inn. ALLE ubekreftete/uverifiserte kjøp vil bli manuelt verifisert før leveranse, som fører til forsinkelse på kjøpet/transaksjonen. Venligst kontakt oss via Live Hjelp tjenesten på vår nettside eller via epost kundestøtte listet på nettstedet.

SALG AV PRODUKTER

Når du selger spillvaluta eller kontoer til U7BUY, selger du dem vitende at de vil bli U7BUYs eiendom så fort betaling er sendt. Ønsker du å returnere kontoer vil dette kun bli gjort med skriftlig tillatelse fra vårt selskap. Hvis du nåe som helst oppdager at du, selgeren, henter eierskap av kontoer fra enten U7BUY eller et individ som har eierskap tilknyttet denne kontoen, reserverer U7BUY seg retten til å få full refusjon. Salg av dupliserte, makroer, kopierte eller noen form for masseproduserte eller raskt produserte gjenstander og/eller utside program er forbudt. Hvis slike program er brukt har U7BUY rett til å rapportere disse enhetene til de rette myndighetene. Hvis produktet er duplisert, makroet eller kopiert reserverer U7BUY seg retten til å slette produktet og ikke tilby penger eller bytte til selgeren. Det er illegalt å selge disse materialene og U7BUY vil vitende holde seg unna slike materialer. U7BUY vil aldri slette produktet hvis ikke det er teste tog bekreftet at det er et illegalt materiale. Når du selger varer til U7BUY du er ansvarlig for alle varer hvis det blir ubrukelig for U7BUY.com. Hvis noen av de ovenliggende selgende produktvilkår er brutt har U7BUY full rett til å få fullstendig refusjon.

SAMARBEIDSPARTNER PROGRAM

U7BUY tilbyr en fornøydhets garanti på vårt samarbeidspartner program. Transaksjoner gjennomført på vårt nettsted gjennom din samarbeids lenke får en gitt prosentsats som gitt I din samarbeids behandler.

NETTSTED OG TJENESTER

U7BUY tilbyr noen ganger lenker og pekere til tredjepart nettsteder. U7BUY er på ingen tidspunkter ansvarlig for eksterne parters handlinger. Produktene og tjenestene tilbydd gjennom U7BUYs nettsted kan bli funnet ved å se på U7BUY.com nettside (tilgang gjennom https://www.u7buy.com/ og andre sub domener). Materialet på dette nettstedet og tredjeparts nettsteder er gitt som er uten noen forsikringer av noen slag hvis ikke spesifikt beskrevet av oss. I forhold til alle virtuelle varer og tjenester U7BUY tilbyr, tilbyr U7BUY kun tjenester til kjøpere. Ingen håndfaste varer blir solgt til kjøpere. U7BUY er ikke linket på noen som helst måte til spill lisensere, produsenter, designere eller utgivere og opptrer kun som en tredjeparts agent separate fra disse spill selskapene og/eller lisenserne (Blizzard Entertainment, Square Enix Co., LTD. og lignende). U7BUY krever ingen tittel til noe åndsverk holdt av noen av spill selskapene og/eller lisenserne utenom de som er gitt tillatelse av disse selskapene. Ingen åndsverk interesser er blitt overført av U7BUY til kjøpere gjennom transaksjoner, U7BUY har ingen representasjoner vedrørende overføring, bruk eller eierskap av spillselskapers åndsverk.U7BUY tillater ikke representanter for disse spillselskapene til å kjøpe produkter gjennom U7BUY. Det er kjøperen som I sin helhet holder all risiko og godtar å forsvare krav som kommer fra spillselskapenes produsenter I forhold til transaksjoner av deres åndsverk. U7BUY er ikke assosiert med disse selskapene på noen måte og U7BUY advarer alle kjøpere om å unngå bryte eller krenke spillselskapenes åndsverk. På slutten av denne transakjsonen inntar kjøperen selskapets stasjon som en lisens fra disse selskapene for å kunne bruke åndsverk og gir oss erstatning fra hele transaksjonen med kjøperen/selgeren. Disse spillselskapene støtter på ingen måte eller samarbeider med tjenester eller nettsteder U7BUY tilbyr og/eller vedlikeholder. Selskapet godtar å ikke avsløre vilkår, betingelser, årsaker eller identiteten til parter involvert I transaksjoner til andre parter. Uenigheter I forhold til disse sakene skal bli løst umiddelbart. Denne ansvarsfraskrivelsen er men kun for vårt selskaps bruk.

ANMELDELSER OG KOMMENTARER

Du kan sende inn kommentarer, ideer, spørsmål eller annen skriftlig informasjon så lenge det ikke er ærekrenkende eller injurierende kommentarer slik som illegal informasjon, obskjøne gester, truende kommentarer, krenkende, bryter personvernet, overtredelse mot åndsverk rettigheter eller andre injurierende tredjeparter eller objekter, og ikke inneholder software virus, politiske kampanjer, kommersiell oppfordring, kjedebrev eller noen form for “spam”. Du har aldri tillatelse til å bruke falsk epost adresse eller prøve å etterligne eller kopiere andre personer eller mislede til opprinnelsen av kredittkort eller annet innhold.U7BUY reserverer seg retten til å fjerne slikt innhold, men ser ikke jevnlig over innhold postet på nettstedet. Hvis du sender inn innhold eller materiell uten U7BUYs godkjennelse eller spesifikt skriftlig godkjenning som gir deg tilgang kan U7BUY ta ut påtale mot deg.

KONTO VERIFISERING

Det kan hende du må sende inn ytterligere informasjon når du bestiller et produkt eller tjeneste fra vårt selskap. Dette kan inkludere telefonnummer, ytterligere eposter eller et førerkort som er fakset over. På grunn av økende svindelvirksomhet i denne bransjen kan vi på U7BUY IKKE tillate kredittkort kontoer og/eller PayPal kontoer uten verifisert adresse og/eller ubekreftet telefonnummer. Venligst påse at du dobbeltsjekker all informasjon når du registrerer dette og bekrefter at dette stemmer før du sender det inn til oss. ALLE ubekreftede/uverifiserte kjøp vil bli kansellert når vi oppdager dette, noes om fører til forsinkelse på kjøpet/transaksjonen. Venligst kontakt U7BUY via Live Hjelp på nettsiden eller på epost støtte på nettsiden vår.

ANNET

U7BUY kan oppgi lenker til eksterne sider som kan være involvert i salg av produkter på vår side. U7BUY er ikke ansvarlig for undersøkelse eller evaluering av disse sidene og U7BUY kontrollerer ikke nettsteds innholdet eller beslutniger tatt av eksterne selskaper. Vårt selskap inntar ingen ansvar eller byrde for beslutninger disse sidene tar mot deg.

TVISTER

Tviser relatert til disse Vilkår og Betingelser, ditt besøk til Selskapets nettsider eller produkter og/eller tjenester du har kjøpt gjennom Selskapet skal bli innsendt til megling i staten Delaware, utenom, hvis du har brutt teller truet med å bryte Selskapets åndsverk rettigheter kan Selskapet søke pålegg eller andre passende erstatning i hvilken som helst rett i verden og du godtar jurisdiksjon og sted til disse rettene. Megling under Vilkår og Betingelser skal bli utført under regler rådende i staten Delaware. Meglerens avgjørelse skal være bindende og kan bli registrert som dom i alle retter. Etter loven skal ikke megling utført etter disse Vilkår og Betingelser bli med i en megling involvert andre parter etter vilkårene i Vilkår og Betingelser.

NETTSTEDS POLITIKK

U7BUY reserverer seg retten til å endre betingelser og politikk på nettstedet med eller uten forhåndsvarsel til klienter og medlemmer. Det er det hele ansvaret til klienter og medlemmer å følge med på endringer og/eller justeringertil disse klausulene listet opp her i Vilkår og Betingelser. Ved å registrere en konto hos UyBUY.com eller ved å kjøpe varer eller tjenester godkjenner du automatisk klausulene listet opp her i Vilkår og Betingelser.

trustpilot
serverscan sectigo
Vi fokuserer på å yte service til brukere, ingen finansiell produkt involvert garantert. Vi overholder lovene i ulike land, setter resolutt slutt på ulovlige handlinger.
floating