U7BUY har vært forpliktet til kontinuerlig å undersøke selgerne på plattformen. Standardene er som følger. Den ene er inngangsrevisjonen for første gang selgere som har slått seg ned på plattformen. Og den andre er den langsiktige risikokontrollrevisjonen for selgere som har handlet på U7BUY i lang tid for å sikre at alle selgere på plattformen er i samsvar til enhver tid, noe som beskytter rettighetene og interessene til kjøpere og spillere.

 

Forskrift om inngangsrevisjon:

1. Må være minst 18 år for å registrere seg som selger. Hvis du er mindreårig, må du få tillatelse fra din forelder eller verge.

2. Vi vil verifisere sertifikatene til noen selgere med høy risiko under transaksjonen.

3. Selgere registrert i sensitive land/regioner vil ikke bli godkjent, som Iran, Nord-Korea osv.

Forskrift om risikokontroll revisjon:

1. Risikokontroll av oppgjørssyklusen

U7BUY utvider oppgjørssyklusen med selgeren til 5 dager for å beskytte kjøperens rettigheter og interesser.

2. Klagesats

Selger skal straffes dersom klagesatsen mot ham når 3 % eller høyere, hvis verre, vil selgers tilgang nektes.

3. Unormalt transaksjonsbeløp

U7BUY overvåker selgers konto nøye med unormal økning i transaksjonsbeløp på kort sikt, og vil gjennomføre konto gjennomgang og til og med begrense kontotransaksjoner når det er nødvendig.