U7BUY Copyright policy

Last modified: 2023-01-07

Vi respekterer andres intellektuelle eiendom, og vi forventer at brukerne av tjenestene våre gjør det samme. Hvis du mener at det opphavsrettsbeskyttede verket ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter og er tilgjengelig via en nettside eller annen nettjeneste som drives av oss, kan du varsle oss i samsvar med EUs e-handelsdirektiv 2000/31/EC (inkludert passende EU-medlemsstats implementeringslovgivning) i forhold til gjeldende immaterielle rettigheter, eller USAs Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA).

Varsel om påstått krenkelse

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, må du sende en skriftlig melding som inkluderer følgende

(a) En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.
(b) Identifikasjon av verket som hevdes å ha blitt krenket.
(c) Identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller å være gjenstand for krenkende aktivitet og som blir bedt om å bli fjernet eller deaktivert, sammen med informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å gjøre oss i stand til å finne materialet.
(d) Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å gjøre det mulig for oss å kontakte deg, for eksempel en e-postadresse, telefonnummer eller andre kontaktdetaljer.
(e) En erklæring om at du har en god tro på at bruk av materialet på den måten det klages på ikke er autorisert av eieren, dennes agent eller loven.
(f) En erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under straff for mened i henhold til DMCA, om at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Send dette varselet på e-post til [email protected]

Hvis du er usikker på om du har rettigheter til et bestemt verk, eller om innholdet du rapporterer krenker dine juridiske rettigheter, vennligst kontakt en advokat før du sender inn en DMCA-melding. Vær oppmerksom på at under 17 U.S.C. § 512(f), kan du være ansvarlig for eventuelle skader, inkludert kostnader og advokathonorarer som påløper av oss eller våre brukere, hvis du bevisst gir en vesentlig feilaktig fremstilling av at materiale eller aktivitet er krenkende.

Ta ned prosedyre

Ved mottak av skriftlig melding gitt på den måten som kreves av 17 U.S.C. § 512 eller relevante lokale lover , vil vi:
Fjerne eller deaktivere tilgang til materialet som påstås å være krenkende;
videresende det skriftlige varselet til brukeren som la ut det angivelig krenkende materialet ("Bruker"); og
Ta rimelige skritt for å umiddelbart varsle brukeren om at vi har fjernet eller deaktivert tilgang til materialet.
Hvis varselet ditt ikke er i samsvar med § 512 i DMCA, men identifiserer det angivelig krenkende arbeidet, vil vi kontakte deg umiddelbart for å hjelpe deg med å overholde varselkravene.

DMCA-innsigelse

Hvis du mottar en melding om at materialet du har sendt til U7BUY er deaktivert eller fjernet som et resultat av en DMCA-melding, og du mener at materialet ble deaktivert eller fjernet som et resultat av feil eller feilidentifikasjon, kan du sende oss en DMCA-teller -Melding til adressene ovenfor.
Du må sende oss en melding som inkluderer følgende

(a) Din fysiske eller elektroniske signatur;
(b) Identifikasjon av materialet som har blitt fjernet eller som tilgangen er deaktivert og stedet der materialet dukket opp før det ble fjernet eller tilgangen til det ble deaktivert;
(c) En erklæring, under straff for mened, om at du har en god tro på at materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av feil eller feilidentifikasjon;
(d) Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse; og
(e) En erklæring om at du samtykker til jurisdiksjonen til den føderale distriktsdomstolen for det rettsdistriktet du befinner deg i, eller hvis adressen din er utenfor USA, til et hvilket som helst rettsdistrikt der vi driver virksomhet, og at du vil godta forkynnelse fra den klagende part eller dennes agent.

Ved mottak av skriftlig innsigelse gitt på den måten som kreves av 17 U.S.C. § 512 eller relevante lokale lover, vil vi:
Gi den klagende parten umiddelbart en kopi av innsigelsen;
Informer den klagende parten om at vi vil erstatte det fjernede materialet eller slutte å deaktivere tilgangen til det innen ti (10) virkedager;

Erstatt det fjernede materialet eller slutt å deaktivere tilgangen til materialet innen ti (10) til fjorten (14) virkedager etter mottak av innsigelsen, forutsatt at vår utpekte agent ikke har mottatt varsel fra den klagende parten om at det er inngitt en handling for å søke en rettskjennelse for å hindre brukeren i å delta i krenkende aktivitet knyttet til materialet på vårt nettverk eller system.

U7BUY kan velge å ikke svare på varsler om brudd på immaterielle rettigheter som i det vesentlige ikke overholder alle de foregående kravene, og U7BUY kan velge å fjerne angivelig krenkende materiale som kommer til dens oppmerksomhet via merknader som ikke i det vesentlige overholder slike krav.

Gjenta overtredelser

Det er nettstedets faste policy å avslutte kontoene til gjentatte krenkere, og/eller blokkere slike brukere fra å legge ut tilleggsinnhold, i den grad det er teknisk mulig.

U7BUY-erklæring

U7BUY har lenge vært forpliktet til å tilby praktiske og lovlige handelstjenester. Samtidig respekterer og beskytter vi de intellektuelle opphavsrettighetene til relaterte parter. Vi setter alltid resolutt slutt på brudd som skader andres legitime interesser, og implementerer dette prinsippet i våre daglige tjenester og drift. Et vennlig, lovlig og rettferdig handelsmiljø er garantert for globale brukere.

Vi fokuserer på å yte service til brukere, ingen finansiell produkt involvert garantert. Vi overholder lovene i ulike land, setter resolutt slutt på ulovlige handlinger.